Från projektering till färdigt projekt

Arbetsprocessen

En tydlig arbetsprocess är en förutsättning för en högkvalitativ slutprodukt. Hos oss genomsyrar lång erfarenhet, hög kompetens och användning av den senaste tekniken samtliga steg.

Projektering

Vår projektering utgår från SkyMaps 3D-modeller av verkligheten. Vi har dessutom alltid en tät dialog med beställaren med målet att hitta den bästa lösningen. På Lindås Gräv har vi filosofin att ett gott samarbete är grunden för nöjda kunder.

Beredning

Under beredningsfasen skapas förutsättningar för en effektiv produktion. Våra inarbetade arbetsmetoder gör att vi kan förebygga fel och störningar vid utförandet. Vi ser till att alla resurser, både materiella och mänskliga, finns på plats när utförandedelen startar. Här har vi ett nära samarbete med våra duktiga underleverantörer.

Utförande

Med fokus på kvalitet, precision och effektivitet utför vi projektet. Vi håller tidsplanerna och säkerställer att beställaren är nöjd med det avslutade projektet.

Ett digitalt fokus 
som säkrar kvaliteten

Kvalitet, precision och effektivitet är våra ledord. För att kunna leverera detta till våra kunder har Lindås Gräv ett stort digitalt fokus, där vi använder den senaste tekniken för att säkerställa ett slutresultat i toppklass.

SkyMap

Vi arbetar med SkyMaps verktyg, där 3D-modeller byggs upp med hjälp av drönare. Vi projekterar alltså efter verkliga förhållanden i kombination med aktuella ritningar, vilket innebär att vi tidigt kan se och förebygga eventuella problem. Det ger i sin tur rationella processer där tidsplaner hålls. SkyMap underlättar arbetet för samtliga leverantörer i ett projekt.

Maskinstyrningsystem & Totalstationer

På Lindås Gräv arbetar vi dessutom med maskinstyrningssystem och vår personal är utrustade med totalstationer. Det är ett mätverktyg med millimeterprecision, som också ger smidiga och effektiva byggprocesser för alla parter.